Andrzej Szczepkowicz
email

Prowadziłem następujące ćwiczenia: I pracownia fizyczna, mechanika, termodynamika i fizyka statystyczna, elektryczność i magnetyzm, podstawy fizyki 2: elektryczność, magnetyzm i optyka, fizyka atomu i cząsteczki, podstawy fizyki 3: fizyka atomowa i jądrowa, technologie informacyjne, pakiet programów biurowych, podstawy fizyki dla studentów chemii, biologii, geologii, zajęcia dla gimnazjalistów w ramach programu Szlifowanie diamentów.

Prowadziłem następujące wykłady: fizyka dla studentów geografii, fizyka dla nauczycieli matematyki, mechanika i termodynamika techniczna, fizyka fal (podstawy fizyki 3) oraz wykład wyrównawczy dla studentów pierwszego roku.

Byłem promotorem dwóch prac magisterskich:
2009: Łukasz Tracewski – praca magisterska – Dynamika kondensatu Bosego–Einsteina
2010: Bartłomiej Nagórny – praca magisterska – Nielinowe zjawisko Faradaya w zimnej chmurze atomów

Dla studentów:

Powrót do strony głównej | Main page